بسم الله الرحمن الرحیم

پخش زنده جلسات سخنرانی حضرت استاد صمدی آملی (حفظه الله)مسجد اعظم تجریش (شرح دعای فرج)

13:45 الی 14:45 غیر از جمعه ها

مسجد جامع قلهک (شرح مناجات شعبانیه)
21:45 الی 22:45
جلسات مسجد قلهک به علت آنتن دهی ضعیف منطقه و قطع و وصل مکرر اینترنت، پخش نخواهد شد.

مسجد امام صادق "ع" (پیرامون اخلاق)
23:15 الی 24:15

توجه: زمانهای اشاره شده تقریبی هستند، و لذا پیش از آغاز سخنرانی، لینک پخش زنده فعال شده، قبساتی از مناجات حضرت استاد صمدی آملی پخش خواهد شد.

پخش زنده